Od kolika let můžu nabízet svoje služby?

Pracantovi musí být nejméně 16 let!

Tato hranice je stanovena na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osoby mladší 16 let musí mít písemný souhlas poručnických osob. Proto jim není dovoleno registrovat se u nás na platformě a tvořit si pracantské profily.