Povinnosti pracanta vůči Robeetu

Registrací na portál Robeeto pracant zároveň souhlasí s veřejnými obchodními podmínkami.

Jakmile portál jednou propojí pracanta a zákazníka, všechny další objednávky musí jít pouze skrz Robeeto.


Pokud Robeeto přijde na to, že:

  • vaše služba proběhla mimo Robeeto,
  • jste se po získání kontaktu na zákazníka nabídl/a na uskutečnění služeb mimo Robeeto,
  • jste souhlasil/a s návrhem zákazníka na uskutečnění služeb mimo Robeeto,

vyhrazuje si právo vyměřit vám pokutu nebo smazat váš profil.


Chcete to s námi probrat? Ozvěte se Evě.