Jak postupovat při stornování zakázky

Pokud jste nuceni z jakéhokoliv důvodu zakázku zrušit, což se může stát každému z nás, uvědomte o tom nejlépe ihned zákazníka. Je vhodné se zákazníkovi omluvit za způsobené komplikace a nabídnout mu alternativní termín, kdy byste mohli přijít práci vykonat.


Pokud se se zákazníkem nedomluvíte na změně termínu a zákazník si nebude přát další spolupráci, dojděte k nám na web a zakázku stornujte. Stornovat se dají pouze nadcházející zakázky.

Storno zakázky naleznete na dvou místech u dané zakázky

  1. přímo na výpisu Zakázek v sekci pracanta
  2. na detailu zakázky na vrchu pravého sloupce